Sunday, 1 December 2013

Delegates from Australia to Youth Congress 1966

Delegates from Australia to the World Lithuanian Youth Congress in Chicago 1966


Čibas Romas                            Sydney
Didžys Martynas                        Melbourne
Didžytė Jieva                           Melbourne
Doniela Vytautas                       Sydney
Kazlauskas Algis                        
Kisonis Dr Gerutis
Kolakauskaitė Judita                 Sydney
Labutytė Daiva                        Sydney
Maksvytis J
Mališauskaitė Nijolė Aušrelė   Melbourne
Maželytė Daina                       Adelaide
Pullinen Juhani                        Sydney
Pullinen Pajauta                       Sydney
Račauskas Romas                      Sydney
Reisgys Rimantas                      Sydney
Sagatys D
Sagatys Evaldas                        Brisbabe
Skuodaitė Danutė                     Sydney
Stepanas Antanas                      Adelaide
Straukas Vytas                          Adelaide
Stankunevičius B
Stasiškytė Giedrė
Šimkus Algis                             Melbourne
Šiuksterytė Emilija                   Adelaide
Vaičiurgytė Nijolė                    Sydney
Zdanavičius Dr Kazys                Melbourne
Zinkutė Ramunė                       Melbourne
Žiedaitė Rūta                          Sydney
Adelaide delegates; Vytautas Straukas, Emilija Siuksteryte, Daina Mazelyte, Antanas Stepanas

Three Australians at camp Dainava, from left;  J. Kolakauskaitė, N. Mališauskaitė, R. Žiedaitė

No comments: