Wednesday, 30 January 2013

Panevezys stained glass window

Panevėžiecių vitražas, įruoštas vysk K. Paltarako atminimui. 
Panevežio katedra ir didžiajame altoriuje esantis Kristus Valdovas.

Panevėžys stained glass, in memory Bishop K. Paltarakas.  Panevezys’  Cathedral, is in the background.

Bishop Kazimieras Paltarokas was born in 1875, he was bishop of Panevezys for over 30 years.

Funds for this window was organised by I Račiunas.  Designed by sculptor Ieva Pocius.   Ieva was from the Panevežys region.

This window was sanctified in June 1971.

No comments: